Vorming & toerusting

Vorming en Toerusting
Onder de eigen rubriek vindt u informatie over de catechisaties en over diverse kringen die dit seizoen worden gehouden. We denken daarbij aan de volgende kringen: de Dinsdagmorgen Bijbelkring, Broecklandkring, de Huiskring, Leeskring en Leerhuis.

Catechisatie

Geloven heeft alles te maken met kennen. Nu gaat het bij kennen niet alleen om weten van de feiten (kennis van de Bijbel bijv.) maar vooral om een relatie. Geloven is God kennen als onze Hemelse Vader, Jezus Christus als onze Heer en de Heilige Geest als onze Trooster. De catechese is bedoeld als hulpmiddel en stimulans zodat de jongeren van de gemeente leren leven uit deze relatie en zichzelf leren kennen als kinderen van God..

De catechese is samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje).De predikanten verzorgen samen de catechisaties. Er zijn twee groepen die wekelijks op dinsdagmiddag en -avond samenkomen (m.u.v. vakanties). De catechisaties vinden plaats in het Witte Kerkje aan de Dillenburgstraat. De tweede helft van het seizoen  worden de catechisaties gehouden in het Bonifatiushuis.

Basiscatechese (groep 7 en 8): dinsdag van 16.30-17.15 uur

Catechisatie 1e en 2e klas middelbare school: dinsdag van 19.30-20.15 uur

Catechisatie 3e klas en hoger: dinsdag van 20.30-21.15 uur

Voor jongeren van 17 jaar en ouder zoeken we in onderling overleg naar een frequentie en vorm waarin we de vragen van geloof en leven kunnen bespreken.

Belijdeniscatechisatie

Op de belijdeniscatechisatie gaan we in gesprek over de kern van het geloof, over de betekenis van doop en avondmaal, over het leven als christen en wat het betekent om lid te zijn van de gemeente. Deelnemen aan de belijdeniscatechisatie betekent niet dat je er al over uit moet zijn of je belijdenis van het geloof wilt doen. Het kan ook een manier zijn om gaandeweg tot zekerheid te komen over het christelijk geloof. Bij voldoende belangstelling zal er ook belijdeniscatechisatie gegeven worden.

Wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie over wat belijdenis doen inhoudt? Neem dan contact op met de predikant.

Kringen

In de gemeente zijn diverse bijbel- en huiskringen. U kunt zich altijd aansluiten bij een kring, neemt u van tevoren wel even contact op met een van de coördinatoren. De meest recente data vindt u terug in Kerknieuws.

Huiskring

Open gesprekskring van gemeenteleden, die samenkomt op de laatste maandag van de maand. 
Locatie: bij een van de deelnemers thuis.
Contactpersoon: Truus den Hartog, tel. 06-10 673 296

Broecklandkring

Deze kring van voornamelijk jonge mensen (in de brede zin van het woord), komt maandelijks op een donderdagavond bij elkaar. In onderling overleg bepalen we welke onderwerpen we behandelen. Ben je geen lid van deze kring maar wil je wel meedenken en praten? Sluit je dan aan. Van harte welkom. Houd Kerknieuws in de gaten voor de locaties.
Contactpersoon: via scriba, [email protected]

Woensdagmorgen Bijbelkring

Deze kring komt maandelijks op de dinsdagmorgen samen in het Bonifatiushuis, van 10.00  tot 11.30 uur. De kring staat open voor iedereen, oud en jong, die zich graag wil verdiepen in de bijbel als bron voor het geloof. Komend seizoen lezen we uit de Brief van Jakobus. Deze brief legt sterk de nadruk op het geloof als een manier van leven. Christelijk leven gaat om geloven-uit-één-stuk en vraagt om radicale keuzes. We willen met elkaar ontdekken wat dat betekent voor ons in de 21e eeuw.
Contactpersoon: Frans Vonk, e-mail: [email protected]

Leeskring in Breukelen

De leeskring is een initiatief van leden van de Wijkgemeente Pieterskerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk (Witte kerkje) in Breukelen. Zeven keer per seizoen komen we bijeen om een met elkaar gekozen boek te bespreken. Doel van de leeskring is om door lezen en luisteren iets mee te krijgen van wat schrijvers/dichters hebben doordacht en opgeschreven, om daaraan de eigen meningen en opvattingen te spiegelen, en zo te groeien in kennis en wellicht zelfs in wijsheid.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Frans Vonk, e-mail: [email protected]

Onze wijkpredikant is ds. Mariëlle Rodenburg-Splint. Zij stelt zich binnenkort aan u voor via deze pagina. Contactgegevens vindt u op het tabblad kerkenraad