Visie

De Protestantse wijkgemeente Pieterskerk weet zich onderdeel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. In de kerk gaat het niet ten eerste om ons, maar om de genade van Jezus Christus, om de aanbidding en de navolging van Hem. We willen zo gemeente zijn dat in alle geledingen die gerichtheid op Hem bewaakt wordt. Wanneer Hij spreekt, gebeurt het geloof, en komen wij in beweging. Hopelijk verliezen wij dan iets van onze hoogmoed en onze in-onszelf-gekeerdheid.

In de Pieterskerk, die sterke wortels heeft in de Hervormde traditie, staat de verkondiging centraal. Maar het gebeuren van Gods woord is veel breder dan de preek op zondagmorgen. Het woord wordt ook gesproken door ouders tot hun kinderen, en andersom, door gemeenteleden die elkaar bemoedigen, in het clubwerk en kinderwerk waar het woord wordt uitgelegd aan de jongeren. Het wordt gesproken in het diakonaat, waar barmhartigheid en recht-doen concreet gebeurt. Het is iets dat we samen mogen beleven: dat het woord van God ons levend maakt. In buurtteams proberen we zo breed mogelijk mensen te betrekken bij gemeente-zijn, de ouderlingen zoeken en vinden allerlei contacten, en in de erediensten merken we aan elkaar dat we regelmatig opleven en openbloeien, omdat Gods woord ons iets beslissends doet.

De hoop is dat er door de gemeente en door gemeenteleden heen iets uit mag gaan van het geloof. Het leven is zoveel meer dan de focus op onze eigen welvaart. De kern en de vreugde van het leven wordt gevonden in het wegcijferen van jezelf, in het eren van de ander. In het perspectief dat leven en dood overstijgt: dat wij mensen zijn door Hem gekend, verzoend en bemind.

– De kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad van onze gemeente bestaat uit de volgende personen:

Predikant:

Scriba:

Ouderlingen:

  • Mevr. K.M. Mur-van Amerongen, tel. 0346-266842
  • Dhr. J. van Scherpenzeel, tel. 06-18397837
  • Dhr. F. Vonk, tel. 06-53275596

Jeugdouderling:

  • vacant

Diakenen:

  • Dhr. J.R. Korver, tel. 06-11403535
  • Mevr. H.G.B. Vink, tel. 06-40516921
  • Dhr. F. Atsma, tel. 06-16924549

Kerkrentmeesters: [email protected]

  • Dhr. J. Winkel, tel. 0346-241144
  • Dhr. D.C.A. Oosthoek (voorzitter kerkenraad), tel. 0346-266942
  • Dhr. G. Oskam

Beleidsplan

In november 2021 heeft de gemeente gesproken met de kerkenraad over het nieuwe beleidsplan. Naar aanleiding hiervan zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. In december 2021 is het plan vastgesteld. Download het definitieve beleidsplan 2022-2026.

Pieterskerk

Bonifatius verkondigde omstreeks 720 het christelijke geloof in Attingahem aan de Vecht (= Breukelen). Een daar aanwezige Friese godentempel (fanum) werd toen vermoedelijk door hem heringericht en gewijd als christelijk bedehuis. Zoals Bonifatius ook elders deed, wijdde hij dit godshuis aan Sint-Pieter (Petrus). Het gebouw stond toen iets meer naar het westen dan de huidige kerk, waarvan de toren staat op de plek waar in de Karolingische tijd het koor moet hebben gelegen.

De patronaatsrechten berustten bij de gerechtsheer van het Ronde Dorp van Breukelen (later Breukelen-Nijenrodesgerecht), met uitzondering van de 12de – eerste helft 16de eeuw, toen de proost van het Utrechtse Kapittel van Oudmunster dat recht eveneens claimde. Ten westen van de kerk lag een vrijthof.
Het oudste gebouw zal uit hout opgetrokken zijn geweest. Daarna stonden er achtereenvolgens drie stenen kerkgebouwen. De oudste delen van het huidige stenen gebouw (koor en transept) dateren uit de 15de eeuw en zijn over de fundamenten van de tweede stenen kerk heen gebouwd. De afmetingen van het tegenwoordige kerkgebouw zijn: koor 13 x 8 meter, schip 19,5 x 9,5 meter, dwarsschip 20 x 8 meter, hoogte kruin gewelf 13,5 meter.

Meer informatie over verhuur van kerk, wijkgebouw en orgel vindt u onder gebouwen.

Orgel

Het orgel van de Pieterskerk in Breukelen is in 1787 hier gebouwd door Gideon Thomas Bätz als één-klaviers instrument met aangehangen pedaal.

Foto: © Jeroen Brouwer

In 1867 is er door C.G.F. Witte een tweede manuaal “met eenige zachte geluiden” toegevoegd. Bij de restauratie in 1980 door Van Vulpen hoefde er niets gewijzigd te worden. Daardoor wordt dit orgel gezien als een van de gaafste en origineelste Bätz-orgels. Meer informatie en een geluidsfragment is te vinden bij Utrecht Orgelland.

Organisten
De vaste organisten van de Pieterskerk zijn Jan Pieter Karman (hij is ook bekend van de orgelconcerten die hij regelmatig geeft in Breukelen), Johan Erné (hij organiseert samen met mw. Cathie Schrier ook de marktconcerten in de Pieterskerk in juli en augustus) en mw. Martine Dannenberg.
Contactpersoon: [email protected]