Ik wil graag geld overmaken

Fijn dat u geld wilt doneren aan de kerk. Er zijn verschillende doelen waaraan u kunt schenken. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Er zijn verschillende methodes om uw bijdragen over te maken:

 • via de webshop
 • met de APPostel app
 • of door op de link achter de hieronder genoemde doelen te klikken

Er is een korte handleiding beschikbaar voor de APPostel.

Download de app via onderstaande buttons:

Google Play store download Appostel Apple download Appostel

Onderstaand vindt u de rekeningnummers of klik op de link om per ideal te betalen.

Wijkkas Pieterskerk: NL16 INGB 0000 3103 26 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Breukelen Beste collectemunten in de webshop Appostelonder vermelding van Pieterskerk of specifiek ander doel.Collectemunten bestelt u in de webshop Appostel

Collectemunten bestellen: u kunt geld overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes 10 groene (à € 20) en/of 20 witte munten (à € 20) – min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst bij een kerkrentmeester of bestel in de webshop

Kerkbalans: NL 84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen inz Kerkbalans

Diaconie: NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Zendingscommissie: NL26RABO0310636752 t.n.v. Diaconie  Prot gem Breukelen ovv Zendingscie Pieterskerk

Kerknieuws: NL51 RABO 0310 6764 60 € 20 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Breukelen inzake Kerknieuws

Administrateur: Dhr J. Winkel
Postbus 177, 3620 AD Breukelen
email: boekhouding

Vrienden van de Pieterskerk
Frans Vonk, Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, e-mail: [email protected]
NL27 RABO 0324 2763 89 op naam van Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen, meer informatie ook over het orgel op www.vriendenvandepieterskerk.nl

Kerkbalans – belangrijkste bron van inkomsten

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de ProtesActie kerkbalans Protestantse wijkgemeente Pieterskerktantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973  een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Ook de Protestantse gemeente Breukelen doet hieraan mee.

Kerkbalans is de belangrijkste bron van inkomsten van onze wijkgemeente. Met een begroting van € 114.000 zijn de inkomsten uit kerkbalans van € 65.000 een wezenlijk onderdeel. We bevelen de actie van harte bij u aan. Onze wijk kampt met een financieel tekort van bijna € 25.000.
We hopen dan ook dat iedereen in minimaal 10 euro per maand extra wil geven voor kerkbalans. Dan kunnen we ons tekort grotendeels inlopen. Doet u ook mee? U kunt ook gebruik maken van periodiek schenken? Hoe lees meer

Een richtlijn voor uw bijdrage via de actie Kerkbalans

Veel mensen willen graag een richtlijn hebben, omdat ze een redelijk bedrag aan de kerk willen schenken, ook in vergelijking met anderen.
Een landelijk richtbedrag is 1% van het netto loon. Is dat voor u een bezwaarlijk bedrag, dan mag u uiteraard ook minder geven. Bij een hoger inkomen hopen we dat u een hoger percentage wil geven, naar draagkracht. Gelukkig zijn er ook leden die meer – en soms veel meer – bijdragen dan we hier hebben aangegeven. Als uw hart het u ingeeft en u het geld kunt missen dan vragen we u die bijdrage voort te zetten of zelfs nog te verhogen. De richtbedragen zijn als volgt, hierbij is er nog geen rekening gehouden met eventuele fiscale mogelijkheden:

 • minimumloon, jongeren, studenten: € 5-10 per maand
 • modaal inkomen (€ 1.800 netto): € 20-40 per maand
 • 2 keer modaal: € 50-100 per maand
 • 3 keer modaal: € 100-200 per maand

Zijn er dingen voor u niet duidelijk of heeft u vragen, schroom niet contact op te nemen met de kerkrentmeesters, dat kan per mail [email protected].

Periodiek schenken, legaat en kerkbalans

Fijn dat u deze pagina bezoekt en u geinteresseerd bent om de kerk financieel te ondersteunen.

Uw kerkelijke bijdrage als periodieke gift

Een periodieke gift is een goede manier om het werk van onze plaatselijke gemeente, de diaconie of zending financieel te steunen.

Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken in de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximumvan 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. U vindt meer informatie onder het kopje hierboven met Periodiek Schenken.

De Pieterskerk in uw testament
WIlt u na de dood ook nog voor de financiële toekomst van de kerk zorgdragen, dan kan dat door de kerk in uw testament op te nemen. Let er wel op dat u samen met de notaris het juist doel vastlegt. Wilt u de wijkgemeente Pieterskerk, het gebouw Pieterskerk of de Protestantse gemeente steunen. Om verwarring achteraf te voorkomen is het fijn als u dit expliciet benoemt.

Periodiek schenken

Uw kerkelijke bijdrage als periodieke gift

Een periodieke gift is een goede manier om het werk van onze plaatselijke gemeente, de diaconie of zending financieel te steunen.

Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken in uw belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. De presentatie kunt u hier vinden. Met de schenkcalculator kunt u uw persoonlijke situatie uitrekenen. Wij hebben voor u al een modelovereenkomst opgesteld ( zie de bijlage onderaan de pagina). U kunt deze opsturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 177, 3620 AD Breukelen of afgeven in de kerk. Wilt u ook de specificatie vullen? Dan zijn al uw kerkelijk giften aftrekbaar.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

 • als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
 • als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
 • als deze bedragen steeds even hoog zijn;
 • als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
 • als de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift;
 • als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Meer informatie kunt u ook vinden bij de Belastingdienst.

Protestantse Kerk is een ANBI
 • Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Protestantse Kerk is Nederland is een ANBI en heeft een groepsbeschikking die ook geldt voor onze plaatselijke gemeente en diaconie.
Reken uw persoonlijke situatie uit
 • Met de Schenkcalculator is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk.
  >Direct naar Schenkcalculator.
Hoe werkt Periodiek schenken voor de Pieterskerk?
 • Bereken het voordeel met behulp van de schenkcalculator en bepaal hoeveel u extra aan de kerk wilt schenken.
 • Download hier de model schenkovereenkomst Periodiek schenken
 • Vul de overeenkomst in. Wilt u ook de ingesloten specificatie vullen? Dan zijn al uw kerkelijk giften aftrekbaar.
 • U kunt de overeenkomst opsturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 177, 3620 AD Breukelen of afgeven in de kerk.
 • U ontvangt van ons een exemplaar retour met transactienummer voor uw administratie

ANBI

 

De Protestantse gemeente te Breukelen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is een gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten” (ordinantie 2 artikel 1 lid kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen met RSIN 0030.47.520. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Breukelen.

De kerkretntmeesters en de diaconie van de Protestantse Gemeente te Breukelen worden gevormd door de beide wijkgemeentes, Pauluskerk en Pieterskerk. De financiële en ANBI gegevens kunt u vinden op www.pknbreukelen.nl