Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster voor de kerkdiensten van de wijkgemeente Pieterskerk te Breukelen. Heeft u suggesties voor predikanten of wilt u voorgaan, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

Kerkdienst in coronatijd – update juli 2021 –Kerkdienst Pieterskerk Breukelen

Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland heeft de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk de kerkdiensten aangepast. Gezien de grootte van de kerk en ventilatie achten we binnen de richtlijnen het mogelijk om weer samen te komen met maximaal 50 huishoudens. Onderaan de pagina staat meer informatie over de Pieterskerk in Coronatijd.

Diensten kunt u meekijken via www.kerkdienstgemist.nl of ons YouTube kanaal.

Als de situatie verandert, zullen we u daarover informeren via de website en de weekbrief. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief, dan houden we u direct op de hoogte.

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u ons bellen of mailen. Zie de contactgegevens onder pastoraat

Alle erediensten vinden plaats in de Pieterskerk (Straatweg 59) en de avonddienst afwisselend in het Witte Kerkje (Dillenburgstraat 8) of de Pieterskerk.

U bent van harte welkom om de dienst mee te maken. Meldt u zich voor de ochtenddienst bij voorkeur aan om verzekerd te zijn van een zitplaats, door te klikken op het tijdstip van de dienst.

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
10.00 uur: Ds. A. Juffer, Wageningen
18.30 uur: Ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort (in Witte Kerkje)
Collecten: 1. Zending: Israël/Palestina; 2. Wijkkas; 3. Extra collecte Wijkkas Pieterskerk

ZONDAG 3 OKTOBER 2021
10.00 uur: Mw. Ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein, Uitwijk
18.30 uur: Ds. F.E. Schneider
Collecten: 1. Kerk en Israël; 2. Wijkkas Pieterskerk

 

De Pieterskerk en corona maatregelen

Kerkdienst in coronatijd – update juli 2021 –

Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland heeft de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk de kerkdiensten wederom aangepast. Gezien de grootte van de kerk en ventilatie achten we binnen de richtlijnen het mogelijk om weer samen te komen.

Vanaf juli 2021 zijn meer kerkgangers welkom in de kerk tot een maximum van 50 huishoudens (ca 90-100 personen) exclusief medewerkers in dienst van de gemeente. er is ook weer gemeentezang mogelijk. Reserveren is prettig voor de welkomstcommissie. Gezien de blijvende besmettingen blijft het belangrijk om het actuele nieuws op deze site en in de nieuwsbrief te volgen.

In het Bonifatiushuis is het aantal mensen afhankelijk van de gereserveerde zaal en het doel van de bijeenkomst danwel werkzaamheden.

Diensten kunt u meekijken via www.kerkdienstgemist.nl of ons YouTube kanaal.  Het gebruikersplan (versie juli 2021) voor het openstellen van de gebouwen houden we actueel aan de hand van de nieuwe inzichten en eigen ervaringen. Er is ook een animatie beschikbaar. In 1 minuut bent u dan ook op de hoogte. Ook de loopvolgorde voor het Heilig Avondmaal is in de animatie opgenomen. Helaas is er geen gemeentezang mogelijk.

Als de situatie verandert, zullen we u daarover informeren via de website en de weekbrief. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief, dan houden we u direct op de hoogte.

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u ons bellen of mailen. Zie de contactgegevens onder pastoraat

Kent u gemeenteleden die geen gebruik maken van internet, wilt u hen dan van dit bericht op de hoogte brengen?

U kunt de dienst alleen bezoeken als u een gereserveerde plek heeft in de dienst, begrafenisdiensten volgen dezelfde regels. Het aantal beschikbare zitplaatsen is afhankelijk van de richtlijnen van de overheid:

Denk vooraf goed na of het voor uw gezondheid of die van andere gemeenteleden beter is de dienst thuis te blijven beluisteren.

  • Er is geen autodienst beschikbaar
  • Volg de aanwijzingen van de coördinatoren ter plaatse
  • Bij de entree aan de voorzijde van de kerk wordt u opgevangen en bij gezondheidsklachten kunnen we u niet toelaten
  • Er gelden verplichte looplijnen in de kerk, zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk
  • U krijgt een plaats toegewezen door een coördinator, de beschikbare banken zijn gemarkeerd met gele tape en in de avonddienst gebruikt u de niet gemarkeerde banken
  • De coördinatoren begeleiden u ook weer de kerk uit.
  • U kunt tot zaterdagochtend 8.00 uur voorafgaand aan een dienst een plek reserveren door op de betreffende dienst te klikken
  • U kunt zonder reservering naar de kerk komen, maar bestaat de kans dat deze vol is.
  • Indien u met meer mensen komt, kunt u als huishouden bij elkaar zitten. U dient elk persoon individueel aan te melden, dat kan met hetzelfde e-mailadres. Aanmelden kan door te klikken op één van onderstaande data. Het enig wat u hoeft in te vullen zijn voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

In uitzonderlijke gevallen kunt u ook bellen met de scriba op telefoonnummer: 06 15 12 86 59.

Weeksluitingen in de Driestroom

Deze worden in verband met de Corona beperkingen op alternatieve wijze gehouden.

Live meekijken of dienst terugluisteren

Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugkijken? Kijk dan via KerkTV of Youtube. – kanaal Pieterskerk Breukelen

KerkTV is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht en de Vrienden van de Pieterskerk

Bijzondere diensten

Heilige Doop

Het sacrament van de Heilige Doop wordt in onze wijk doorgaans bediend in een ochtenddienst. Ouders die hun kind willen laten dopen, verzoeken we contact met de scriba op te nemen. Daarna heeft u met onze predikant en een ouderling een doopgesprek.

Heilig Avondmaal

Het sacrament van het Heilig Avondmaal vieren we zes keer per jaar, zowel in de ochtend- als in de avonddienst. Op de zondag voorafgaande aan de viering is er voorbereiding en op de zondag zelf is er in de avonddienst dankzegging. Op de Avondmaalszondag vieren we gelijktijdig met de kerkdienst Avondmaal met bewoners van de Driestroom.

Interieur Pieterskerk Breukelen, Avondmaalstafel

Bevestiging en inzegening van het huwelijk

De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk vraagt u aan bij de scriba van de kerkenraad. Aan de huwelijksinzegening gaat huwelijkscatechese vooraf. In één of meerdere gesprekken bespreken we dan samen het christelijke huwelijk. Ook bespreken we het huwelijksformulier, met bijbehorende vragen, evenals de kerkdienst. U dient ruim op tijd met de scriba en de predikant te overleggen over datum en tijd van de huwelijksbevestiging.

Commissie Eredienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is het Eeuwigheidszondag. In de eredienst worden de overleden gemeenteleden herdacht van het afgelopen jaar. Deze dienst is altijd een ochtenddienst. Familieleden worden voor deze eredienst persoonlijk uitgenodigd.
Contactpersoon: Frans Vonk, tel. 06-53275596

Verder bereiden we nog een drietal themadiensten voor, soms aangevuld met een koor of extra muzikale begeleiding. Het thema wordt in nauwe samenspraak met de predikant die in deze dienst voorgaat vastgesteld.

De commissie bestaat uit: Reinier Hagoort en Frans Vonk.

Breukelen Zingt

Tweemaal per jaar (rond Pasen en Kerst) organiseert de wijkgemeente Pieterskerk samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje) Breukelen Zingt. Dit zijn bijeenkomsten met samenzang, koorzang begeleid door verschillende muziekinstrumenten en een kort meditatief moment. Deze uitvoeringen trekken altijd een volle kerk. Voor deze avonden vragen we een zangkoor uit de omgeving.

Op 7 december 2021 staat een Breukelen Zingt avond gepland rondom Advent en Kerst. Het Christelijk Regio Koor  ‘Adonai’ o.l.v. Peter Burger uit Waddinxveen zal deze avond verzorgen.

Contactpersoon: Pieter Wijnen, tel. 0346-261837