Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster voor de kerkdiensten in de Pieterskerk te Breukelen. Heeft u suggesties voor predikanten of wilt u voorgaan, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

Kerkdienst in coronatijd – update 2 november 2020 –

Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland heeft de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk de kerkdiensten aangepast.

Vanaf 6 oktober 2020 zijn er in de erediensten en bij andere bijeenkomsten maximaal 30 mensen welkom in de Pieterskerk, exclusief medewerkers. In het Bonifatiushuis is het aantal mensen afhankelijk van de gereserveerde zaal.

Diensten kunt u ook meekijken via www.kerkdienstgemist.nl of ons YouTube kanaal.  Het gebruikersplan (versie 26 oktober) voor het openstellen van de gebouwen houden we actueel aan de hand van de nieuwe inzichten en eigen ervaringen. Er is ook een animatie beschikbaar. In 1 minuut bent u dan ook op de hoogte. Ook de loopvolgorde voor het Heilig Avondmaal is in de animatie opgenomen. Helaas is er geen gemeentezang mogelijk.

Als de situatie verandert, zullen we u daarover informeren via de website en de weekbrief. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief, dan houden we u direct op de hoogte.

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u ons bellen of mailen. Zie de contactgegevens onder pastoraat

Kent u gemeenteleden die geen gebruik maken van internet, wilt u hen dan van dit bericht op de hoogte brengen?

Alle erediensten vinden plaats in de Pieterskerk. 

Samengevat zijn de volgende aandachtspunten van belang. Meld u van tevoren aan, dit kan tot zaterdagochtend 8.00 uur voorafgaand aan de dienst. U kunt de dienst alleen bezoeken als u een bevestiging heeft ontvangen:

Denk vooraf goed na of het voor uw gezondheid of die van andere gemeenteleden beter is de dienst thuis te blijven beluisteren.

  • Er is geen autodienst beschikbaar
  • Volg de aanwijzingen van de coördinatoren ter plaatse
  • Bij de entree aan de voorzijde van de kerk wordt u opgevangen en bij gezondheidsklachten kunnen we u niet toelaten
  • Er gelden verplichte looplijnen in de kerk, zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk
  • U krijgt een plaats toegewezen door een coördinator, de beschikbare banken zijn gemarkeerd met gele tape en in de avonddienst gebruikt u de niet gemarkeerde banken
  • Samenzang is niet meer mogelijk, een koortje van max. 5 zangers begeleidt de dienst
  • Vooraf reserveren van een zitplaats is verplicht
  • De coördinatoren begeleiden u ook weer de kerk uit.
  • U kunt tot zaterdagochtend 8.00 uur voorafgaand aan een dienst een plek reserveren. De ochtenddiensten zijn volledig gereserveerd Op zondagavond kunt u zonder reservering naar de kerk komen, maar bestaat de kans dat deze vol is.
  • Indien u met meer mensen komt, kunt u als huishouden bij elkaar zitten. U dient elk persoon individueel aan te melden, dat kan met hetzelfde emailadres. Aanmelden kan door te klikken op één van onderstaande data. Het enig wat u hoeft in te vullen zijn voor- en achternaam, emailadres en telefoonnummer.

In uitzonderlijke gevallen kunt u ook bellen met de scriba op telefoonnummer: 06 15 12 86 59.

Door op de betreffende zondag te klikken kunt u zich aanmelden:

ZONDAG 6 DECEMBER 2020
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. No Yellow Beans Day: 2. Wijkkas; 3. Hospitium

ZONDAG 13 DECEMBER 2020
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen
Collecten: 1. Werkgroep Amnesty International; 2. Wijkkas

ZONDAG 20 DECEMBER 2020
10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Langbroek
16.00 uur: Kinderkerstfeest
Collecten: 1. Missionair Werk; 2. Wijkkas

DONDERDAG 24 DECEMBER 2020 – Kerstavond
21.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten:
1. Vluchtelingenwerk Stichtse Vecht; 2. Wijkkas

VRIJDAG 25 DECEMBER 2020 – 1e Kerstdag
10.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Vluchtelingenkinderen Griekenland; 2. Wijkkas

ZATERDAG 26 DECEMBER 2020 – 2e Kerstdag
15.30 uur:  Jos Moeke – Kerstconcert

ZONDAG 27 DECEMBER 2020
10.00 uur: Ds. G.J. Loor, Hazerswoude
18.30 uur: Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
Collecten: 1. Diaconaal project St. VLOK; 2. Wijkkas; 3. Extra collecte Wijkkas Pieterskerk

DONDERDAG 31 DECEMBER 2020 – Oudejaarsavond
19.30 uur: Ds. F.E. Schneider
Collecten: 1. Leger des Heils; 2. Wijkkas

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Deze worden in verband met de Corona beperkingen niet gehouden.

Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht

 

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugkijken? Kijk dan via KerkTV of Youtube. – kanaal Pieterskerk Breukelen

KerkTV is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht en de Vrienden van de Pieterskerk

Bijzondere diensten

Heilige Doop

Het sacrament van de Heilige Doop wordt in onze wijk bediend in een ochtenddienst. Ouders die hun kind willen laten dopen, verzoeken we contact met de scriba op te nemen. Daarna heeft u met onze predikant en een ouderling een doopgesprek.

Heilig Avondmaal

Het sacrament van het Heilig Avondmaal vieren we zes keer per jaar, zowel in de ochtend- als in de avonddienst. Op de zondag voorafgaande aan de viering is er voorbereiding en op de zondag zelf is er in de avonddienst dankzegging. Op de Avondmaalszondag vieren we gelijktijdig met de kerkdienst Avondmaal met bewoners van de Driestroom.

Interieur Pieterskerk Breukelen, Avondmaalstafel

Bevestiging en inzegening van het huwelijk

De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk vraagt u aan bij de scriba van de kerkenraad. Aan de huwelijksinzegening gaat huwelijkscatechese vooraf. In één of meerdere gesprekken bespreken we dan samen het christelijke huwelijk. Ook bespreken we het huwelijksformulier, met bijbehorende vragen, evenals de kerkdienst. U dient ruim op tijd met de scriba en de predikant te overleggen over datum en tijd van de huwelijksbevestiging.

Commissie Eredienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is het Eeuwigheidszondag. In de eredienst worden de overleden gemeenteleden herdacht van het afgelopen jaar. Deze dienst is altijd een ochtenddienst. Familieleden worden voor deze eredienst persoonlijk uitgenodigd.
Contactpersoon: Ds. K. Hage, tel. 0346-261565.

Verder bereiden we nog een drietal themadiensten voor, soms aangevuld met een koor of extra muzikale begeleiding. Het thema wordt in nauwe samenspraak met de predikant die in deze dienst voorgaat vastgesteld.

De commissie bestaat uit: Reinier Hagoort, Frans Vonk en Ds. K. Hage.

Breukelen Zingt

Tweemaal per jaar (rond Pasen en Kerst) organiseert de wijkgemeente Pieterskerk samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje) Breukelen Zingt. Dit zijn bijeenkomsten met samenzang, koorzang begeleid door verschillende muziekinstrumenten en een kort meditatief moment. Deze uitvoeringen trekken altijd een volle kerk. Voor deze avonden vragen we een zangkoor uit de omgeving.

Op 8 december staat een Breukelen Zingt avond gepland rondom Advent en Kerst. Vanwege de corona-perikelen kan deze avond helaas niet doorgaan. Het Christelijk Regio Koor  ‘Adonai’ o.l.v. Peter Burger zou deze avond verzorgen.

Contactpersoon: Pieter Wijnen, tel. 0346-261837