Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster voor de kerkdiensten van de wijkgemeente Pieterskerk te Breukelen. Heeft u suggesties voor predikanten of wilt u voorgaan, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

Kerkdiensten  

Interieur Pieterskerk Breukelen

U bent van harte welkom in de Pieterskerk. Er gelden geen maatregelen meer, we respecteren wel elkaars ruimte waar die gevraagd wordt. Onderaan de pagina staat meer informatie over de Pieterskerk in Coronatijd. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk met koffie, thee of limonade.

Diensten kunt u meekijken via www.kerkdienstgemist.nl of ons YouTube kanaal.

U kunt zich abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief voor de liturgie en andere mededelingen.

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u ons bellen of mailen. Zie de contactgegevens onder pastoraat

De erediensten vinden plaats in de Pieterskerk (Straatweg 59).

U bent van harte welkom om de dienst mee te maken.

ZONDAG 5 FEBRUARI 2023
10.00 uur: Mw. Ds. H.J.K. van Geerenstein, Rhoon
Collecten: 1. Werelddiaconaat Pakistan; 2. Wijkkas Pieterskerk

ZONDAG 12 FEBRUARI 2023
10.00 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist
Collecten: 1. Noodhulp Ethiopië; 2. Wijkkas Pieterskerk

ZONDAG 19 FEBRUARI 2023
10.00 uur: Ds. W.F. Schormans, Voorburg
Collecten: 1. Stichting Sparrow; 2. Wijkkas Pieterskerk

ZONDAG 26 FEBRUARI 2023
10.00 uur: Ds. F.P. Leever, Houten
Collecten: 1. Zending Zambia; 2. Wijkkas Pieterskerk; 3. Extra collecte Wijkkas Pieterskerk

 

De Pieterskerk en corona maatregelen

Kerkdienst in coronatijd

Er gelden geen extra maatregelen meer in de Pieterskerk. Het advies blijft wel om bij CORONA klachten thuis te blijven. Hou rekening met elkaar, geeft ruimte aan mensen die kwetsbaar zijn om veilig naar de kerk te kunnen gaan.

Diensten kunt u meekijken via www.kerkdienstgemist.nl of ons YouTube kanaal.  Het gebruikersplan (versie juli 2021) voor het openstellen van de gebouwen houden we actueel aan de hand van de nieuwe inzichten en eigen ervaringen. Er is ook een animatie beschikbaar. In 1 minuut bent u dan ook op de hoogte. Ook de loopvolgorde voor het Heilig Avondmaal is in de animatie opgenomen. Helaas is er geen gemeentezang mogelijk.

Als de situatie verandert, zullen we u daarover informeren via de website en de weekbrief. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief, dan houden we u direct op de hoogte.

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u ons bellen of mailen. Zie de contactgegevens onder pastoraat

Kent u gemeenteleden die geen gebruik maken van internet, wilt u hen dan van dit bericht op de hoogte brengen?

U kunt de dienst alleen bezoeken als u een gereserveerde plek heeft in de dienst, begrafenisdiensten volgen dezelfde regels. Het aantal beschikbare zitplaatsen is afhankelijk van de richtlijnen van de overheid:

Denk vooraf goed na of het voor uw gezondheid of die van andere gemeenteleden beter is de dienst thuis te blijven beluisteren.

  • Er is een autodienst beschikbaar.
  • Mocht u tijdens een kerkdienst op veilige afstand willen zitten dan kunt u ook contact opnemen met de [email protected]

Weeksluitingen in de Driestroom

Predikanten en vrijwilligers verzorgen weeksluitingen in de Driestroom.
De bijeenkomst begint iedere vrijdagmiddag om 16.45 uur.
Vrijdag 3 febr. 16.45 uur: Zr. M. Raassen
Vrijdag 10 febr. 16.45 uur: Dhr. H. Hendriks
Vrijdag 17 febr. 16.45 uur: Ds. D. Figee

Live meekijken of dienst terugluisteren

Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugkijken? Kijk dan via KerkTV of Youtube. – kanaal Pieterskerk Breukelen. Als de uitzending live is kunt u ook hieronder meekijken.

KerkTV is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht en de Vrienden van de Pieterskerk.

 

Bijzondere diensten

Heilige Doop

Het sacrament van de Heilige Doop wordt in onze wijk doorgaans bediend in een ochtenddienst. Ouders die hun kind willen laten dopen, verzoeken we contact met de scriba op te nemen. Daarna heeft u met onze predikant en een ouderling een doopgesprek.

Heilig Avondmaal

Het sacrament van het Heilig Avondmaal vieren we zes keer per jaar, zowel in de ochtend- als in de avonddienst. Op de zondag voorafgaande aan de viering is er voorbereiding en op de zondag zelf is er in de avonddienst dankzegging. Op de Avondmaalszondag vieren we gelijktijdig met de kerkdienst Avondmaal met bewoners van de Driestroom. We zijn gewoon het avondmaal lopend in een grote kring van verbondenheid te vieren. Ter plaatse krijgt u instructie.

Interieur Pieterskerk Breukelen, Avondmaalstafel

Bevestiging en inzegening van het huwelijk

De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk vraagt u aan bij de scriba van de kerkenraad. Aan de huwelijksinzegening gaat huwelijkscatechese vooraf. In één of meerdere gesprekken bespreken we dan samen het christelijke huwelijk. Ook bespreken we het huwelijksformulier, met bijbehorende vragen, evenals de kerkdienst. U dient ruim op tijd met de scriba en de predikant te overleggen over datum en tijd van de huwelijksbevestiging.

Commissie Eredienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is het Eeuwigheidszondag. In de eredienst worden de overleden gemeenteleden herdacht van het afgelopen jaar. Deze dienst is altijd een ochtenddienst. Familieleden worden voor deze eredienst persoonlijk uitgenodigd.
Contactpersoon: Frans Vonk, tel. 06-53275596

Verder bereiden we nog een drietal themadiensten voor, soms aangevuld met een koor of extra muzikale begeleiding. Het thema wordt in nauwe samenspraak met de predikant die in deze dienst voorgaat vastgesteld.

De commissie bestaat uit: Reinier Hagoort en Frans Vonk.

Breukelen Zingt

Tweemaal per jaar (rond Pasen en Kerst) organiseert de wijkgemeente Pieterskerk samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje) Breukelen Zingt. Dit zijn bijeenkomsten met samenzang, koorzang begeleid door verschillende muziekinstrumenten en een kort meditatief moment. Deze uitvoeringen trekken altijd een volle kerk. Voor deze avonden vragen we een zangkoor uit de omgeving.

Op dinsdag 13 december om 20.00 uur is er weer een Breukelen Zingt. Medewerking zal worden verleend door het Immanuel koor uit Wilnis onder leiding van dirigent Jan Verhoef. Het prachtige en unieke Bätzorgel wordt bespeeld door de vaste organist Jan Pieter Karman. Aan de piano zit Arjan Verrips. Ds Wegman heeft de leiding van deze avond en houdt een korte meditatie.

Deze muzikale avond staat in het teken van advent en kerst in een prachtig versierde kerk met koor- en
samenzang. Wilt u zingen, zing dan mee!  Zoals onze traditie is zingen we
bekende melodieën. Ook voor deze avond staan er weer mooie liederen op het programma. Het belooft een
fantastische avond te worden. Laat u verrassen en neem anderen mee. Samen zingen en luisteren in een sfeervolle
kerk is heerlijk. De ingang is aan de achterzijdeur van de kerk. Vanaf 19.30 uur is de deur open. Toegang is gratis.
Om de kosten te bestrijden wordt een collecte gehouden. Wilt u gereden worden: neem dan contact op met Piet Wijnen.

U allen bent van harte welkom! Een unieke gelegenheid om weer eens met elkaar te zingen.

Contactpersoon: Pieter Wijnen, tel. 0346-261837