Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster voor de kerkdiensten van de wijkgemeente Pieterskerk te Breukelen. Heeft u suggesties voor predikanten of wilt u voorgaan, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

Erediensten  

Interieur Pieterskerk Breukelen

U bent van harte welkom in de Pieterskerk. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk met koffie, thee of limonade.

Voor de kinderen van de basisschool is er tijdens de kerkdienst een eigen moment in de kinderkerk. Na het kinderlied gaan de kinderen met de leiding naar het Bonifatiushuis. Na de dienst keren ze weer terug in de kerk. In het magazine Kerknieuws of in de weekbrief kunt u lezen voor welke groepen er Kinderkerk is.

Diensten kunt u meekijken via www.kerkdienstgemist.nl of ons YouTube kanaal.

U kunt zich abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief voor de liturgie en andere mededelingen.

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u ons bellen of mailen. Zie de contactgegevens onder pastoraat

De erediensten vinden plaats in de Pieterskerk (Straatweg 59).
U bent van harte welkom om de dienst mee te maken.

 

ZONDAG 26 MEI 2024
10.00 uur: Ds. E.J. Prins, Ermelo
Collecten: 1. Pinksterzending – GZB Bosnië; 2. Wijkkas Pieterskerk; 3. Extra collecte Wijkkas

ZONDAG 2 JUNI 2024
10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas Pieterskerk

ZONDAG 9 JUNI 2024
10.00 uur: Ds. J.P. van Ark, Vorchten
Collecten: 1. Beautiful Kidz Namibia; 2. Wijkkas Pieterskerk

ZONDAG 16 JUNI 2024
10.00 uur: Ds. R. van de Wetering, Veenendaal
Collecten: 1. Leger des Heils; 2. Wijkkas Pieterskerk

ZONDAG 23 JUNI 2024
10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint – afsluiting winterwerk
Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat Libanon; 2. Wijkkas Pieterskerk

ZONDAG 30 JUNI 2024
10.00 uur: Mw. Ds. Y. Hsu, Maarssen
Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat Moldavië; 2. Wijkkas Pieterskerk; 3. Extra collecte Wijkkas

 

Weeksluitingen in de Driestroom

Predikanten en vrijwilligers verzorgen weeksluitingen in de Driestroom.
De bijeenkomst begint iedere vrijdagmiddag om 16.45 uur.
Vrijdag 24 mei 16.45 uur: Pastor J. van Os
Vrijdag 31 mei 16.45 uur:

Live meekijken of dienst terugluisteren

Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugkijken? Kijk dan via KerkTV of Youtube. – kanaal Pieterskerk Breukelen. Als de uitzending live is kunt u ook hieronder meekijken.

KerkTV is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht en de Vrienden van de Pieterskerk.

 

Bijzondere diensten

Heilige Doop

Het sacrament van de Heilige Doop wordt in onze wijk doorgaans bediend in een ochtenddienst. Ouders die hun kind willen laten dopen, verzoeken we contact met de predikant op te nemen. Daarna heeft u met onze predikant en een ouderling een doopgesprek.

Heilig Avondmaal

Het sacrament van het Heilig Avondmaal vieren we zes keer per jaar. Op de zondag voorafgaande aan de viering wordt het formulier ter voorbereiding op het Avondmaal gelezen. Het Avondmaal vieren wij afwisselend lopend of zittend. Ter plaatse krijgt u instructie. U kunt ook naar de instructie video kijken over de volgorde van aangaan bij het lopend avondmaal.

Interieur Pieterskerk Breukelen, Avondmaalstafel

Bevestiging en inzegening van het huwelijk

De monumentale Pieterskerk is een prachtige plek voor een sprookjesachtige huwelijksdienst! De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk vraagt u aan bij de scriba van de kerkenraad. Aan de huwelijksinzegening gaat huwelijkscatechese vooraf. In drie gesprekken bespreken we dan samen wat het christelijke huwelijk behelst. Ook bespreken we het huwelijksformulier, met bijbehorende vragen, evenals de kerkdienst. U dient ruim op tijd met de predikant te overleggen over datum en tijd van de huwelijksbevestiging.

Commissie Eredienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is het Eeuwigheidszondag. In de eredienst worden de overleden gemeenteleden herdacht van het afgelopen jaar. Deze dienst is altijd een ochtenddienst. Familieleden worden voor deze eredienst persoonlijk uitgenodigd.
Contactpersoon: Frans Vonk, tel. 06-53275596

Verder bereiden we nog een drietal themadiensten voor, soms aangevuld met een koor of extra muzikale begeleiding. Het thema wordt in nauwe samenspraak met de predikant die in deze dienst voorgaat vastgesteld.

De commissie bestaat uit: Reinier Hagoort en Frans Vonk.

Breukelen Zingt

Tweemaal per jaar (rond Pasen en Kerst) organiseert de wijkgemeente Pieterskerk samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje) Breukelen Zingt. Dit zijn bijeenkomsten met samenzang, koorzang begeleid door verschillende muziekinstrumenten en een kort meditatief moment. Deze uitvoeringen trekken altijd een volle kerk. Voor deze avonden vragen we een zangkoor uit de omgeving.

Onder voorbehoud vindt donderdag 21 maart 2024 a.s. om 20.00 uur Breukelen Zingt weer plaats! Deze muzikale avond staat in het teken van ‘Op weg naar Pasen’  met koor- en samenzang. Wilt u zingen, zing dan mee!  Zoals onze traditie is zingen we bekende melodieën. Ook voor deze avond staan er weer mooie liederen op het programma. Het belooft een fantastische avond te worden. Laat u verrassen en neem anderen mee. Samen zingen en luisteren in een sfeervolle kerk is heerlijk.
De ingang is aan de achterzijdeur van de kerk. Vanaf 19.30 uur is de deur open. Toegang is gratis. Om de kosten te bestrijden wordt een collecte gehouden. Wilt u gereden worden: neem dan contact op met Pieter Wijnen.

U allen bent van harte welkom! Een unieke gelegenheid om weer eens met elkaar te zingen.

Contactpersoon: Pieter Wijnen, tel. 0346-261837