Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster voor de kerkdiensten van de wijkgemeente Pieterskerk te Breukelen. Heeft u suggesties voor predikanten of wilt u voorgaan, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

Kerkdienst – update 10 maart 2022 –

Liturgiisch centrum Pieterskerk Breukelen groen

U bent van harte welkom in de Pieterskerk. Er gelden geen maatregelen meer, we respecteren wel elkaars ruimte waar die gevraagd wordt. Onderaan de pagina staat meer informatie over de Pieterskerk in Coronatijd. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk met koffie, thee of limonade.

Diensten kunt u meekijken via www.kerkdienstgemist.nl of ons YouTube kanaal.

U kunt zich abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief voor de liturgie en andere mededelingen.

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u ons bellen of mailen. Zie de contactgegevens onder pastoraat

Alle erediensten vinden plaats in de Pieterskerk (Straatweg 59) en de avonddienst afwisselend in het Witte Kerkje (Dillenburgstraat 8) of de Pieterskerk.

U bent van harte welkom om de dienst mee te maken.

ZONDAG 4 DECEMBER 2022 – Viering Heilig Avondmaal – 2e Advent
10.00 uur: Ds. H.Z. Klink, Marken
18.30 uur: Ds. A. van Duinen, Loosdrecht
Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat: Libanon/Jordanië/Irak; 2. Wijkkas Pieterskerk; 3. Hospitium

ZONDAG 11 DECEMBER 2022 – 3e Advent
10.00 uur: Prop. W. Koelewijn, Leusden
18.30 uur: Ds. D.A. Lagewaard, Wageningen
Collecten: 1. Amnesty International; 2. Wijkkas Pieterskerk

ZONDAG 18 DECEMBER 2022 – 4e Advent
10.00 uur: Ds. T.J. de Koning, Alphen aan den Rijn
16.30 uur: Kinderkerstfeest
Collecten: 1. HGJB; 2. Wijkkas Pieterskerk

ZATERDAG 24 DECEMBER 2022 – Kerstnacht
21.00 uur: Ds. Mart Jan Luteijn, Vuren
Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Stichtse Vecht; 2. Wijkkas Pieterskerk

ZONDAG 25 DECEMBER 2022 – 1e Kerstdag
10.00 uur: Prop. Mw. M. van Schoonhoven, Barneveld
Collecten: 1. Kerk in Actie: Kinderen in de knel; 2. Wijkkas Pieterskerk; 3. Extra collecte Wijkkas

ZATERDAG 31 DECEMBER 2022 – Oudjaar
19.30 uur: Ds. F.E. Schneider
Collecten: 1. Armoedefonds; 2. Wijkkas Pieterskerk

 

De Pieterskerk en corona maatregelen

Kerkdienst in coronatijd – update 10 maart 2022 –

Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland heeft de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk de kerkdiensten wederom aangepast. Gezien de grootte van de kerk en ventilatie achten we binnen de richtlijnen het mogelijk om samen te komen. De diensten zijn ook online te volgen.

Er gelden geen extra maatregelen meer in de Pieterskerk. Het advies blijft wel om bij CORONA klachten thuis te blijven. Het devies blijft hou rekening met elkaar, geeft ruimte aan mensen die kwetsbaar zijn om veilig naar de kerk te kunnen gaan.

Er is gemeentezang mogelijk. Gezien de blijvende besmettingen blijft het belangrijk om het actuele nieuws op deze site en in de nieuwsbrief te volgen.

In het Bonifatiushuis is het aantal mensen afhankelijk van de gereserveerde zaal en het doel van de bijeenkomst dan wel werkzaamheden.

Diensten kunt u meekijken via www.kerkdienstgemist.nl of ons YouTube kanaal.  Het gebruikersplan (versie juli 2021) voor het openstellen van de gebouwen houden we actueel aan de hand van de nieuwe inzichten en eigen ervaringen. Er is ook een animatie beschikbaar. In 1 minuut bent u dan ook op de hoogte. Ook de loopvolgorde voor het Heilig Avondmaal is in de animatie opgenomen. Helaas is er geen gemeentezang mogelijk.

Als de situatie verandert, zullen we u daarover informeren via de website en de weekbrief. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief, dan houden we u direct op de hoogte.

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u ons bellen of mailen. Zie de contactgegevens onder pastoraat

Kent u gemeenteleden die geen gebruik maken van internet, wilt u hen dan van dit bericht op de hoogte brengen?

U kunt de dienst alleen bezoeken als u een gereserveerde plek heeft in de dienst, begrafenisdiensten volgen dezelfde regels. Het aantal beschikbare zitplaatsen is afhankelijk van de richtlijnen van de overheid:

Denk vooraf goed na of het voor uw gezondheid of die van andere gemeenteleden beter is de dienst thuis te blijven beluisteren.

  • Er is een autodienst beschikbaar.
  • Mocht u tijdens een kerkdienst op veilige afstand willen zitten dan kunt u ook contact opnemen met de [email protected]

Weeksluitingen in de Driestroom

Vanaf vrijdag 15 oktober 2021 vinden er weer weeksluitingen plaats in de Driestroom.
De bijeenkomst begint iedere vrijdag om 16.45 uur.

Live meekijken of dienst terugluisteren

Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugkijken? Kijk dan via KerkTV of Youtube. – kanaal Pieterskerk Breukelen. Als de uitzending live is kunt u ook hieronder meekijken.

KerkTV is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht en de Vrienden van de Pieterskerk.

 

Bijzondere diensten

Heilige Doop

Het sacrament van de Heilige Doop wordt in onze wijk doorgaans bediend in een ochtenddienst. Ouders die hun kind willen laten dopen, verzoeken we contact met de scriba op te nemen. Daarna heeft u met onze predikant en een ouderling een doopgesprek.

Heilig Avondmaal

Het sacrament van het Heilig Avondmaal vieren we zes keer per jaar, zowel in de ochtend- als in de avonddienst. Op de zondag voorafgaande aan de viering is er voorbereiding en op de zondag zelf is er in de avonddienst dankzegging. Op de Avondmaalszondag vieren we gelijktijdig met de kerkdienst Avondmaal met bewoners van de Driestroom. We zijn gewoon het avondmaal lopend in een grote kring van verbondenheid te vieren. Ter plaatse krijgt u instructie.

Interieur Pieterskerk Breukelen, Avondmaalstafel

Bevestiging en inzegening van het huwelijk

De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk vraagt u aan bij de scriba van de kerkenraad. Aan de huwelijksinzegening gaat huwelijkscatechese vooraf. In één of meerdere gesprekken bespreken we dan samen het christelijke huwelijk. Ook bespreken we het huwelijksformulier, met bijbehorende vragen, evenals de kerkdienst. U dient ruim op tijd met de scriba en de predikant te overleggen over datum en tijd van de huwelijksbevestiging.

Commissie Eredienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is het Eeuwigheidszondag. In de eredienst worden de overleden gemeenteleden herdacht van het afgelopen jaar. Deze dienst is altijd een ochtenddienst. Familieleden worden voor deze eredienst persoonlijk uitgenodigd.
Contactpersoon: Frans Vonk, tel. 06-53275596

Verder bereiden we nog een drietal themadiensten voor, soms aangevuld met een koor of extra muzikale begeleiding. Het thema wordt in nauwe samenspraak met de predikant die in deze dienst voorgaat vastgesteld.

De commissie bestaat uit: Reinier Hagoort en Frans Vonk.

Breukelen Zingt

Tweemaal per jaar (rond Pasen en Kerst) organiseert de wijkgemeente Pieterskerk samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje) Breukelen Zingt. Dit zijn bijeenkomsten met samenzang, koorzang begeleid door verschillende muziekinstrumenten en een kort meditatief moment. Deze uitvoeringen trekken altijd een volle kerk. Voor deze avonden vragen we een zangkoor uit de omgeving.

Op dinsdag 5 april 2022 is er eindelijk, na 2 jaar, weer een Breukelen Zingt. Medewerking zal worden verleend door het Interkerkelijk koor ‘Credo’ uit Maarssen o.l.v. Gert Jan Hans. Het orgel wordt bespeeld door Bert Elbertsen uit Ede. Aan de piano Gert Jan Hans en Ds. Frank Schneider heeft de leiding van deze avond en houdt een korte meditatie. De avond wordt gehouden in de Pieterskerk, aanvang 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur via de zij-ingang. U allen bent van harte welkom! Een unieke gelegenheid om weer eens met elkaar te zingen.

Contactpersoon: Pieter Wijnen, tel. 0346-261837