Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster voor de kerkdiensten van de wijkgemeente Pieterskerk te Breukelen. Heeft u suggesties voor predikanten of wilt u voorgaan, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

Erediensten  

Interieur Pieterskerk Breukelen

U bent van harte welkom in de Pieterskerk. Er gelden geen maatregelen meer, we respecteren wel elkaars ruimte waar die gevraagd wordt. Onderaan de pagina staat meer informatie over de Pieterskerk in Coronatijd. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk met koffie, thee of limonade.

Voor de kinderen van de basisschool is er tijdens de kerkdienst een eigen moment in de kinderkerk. Na het kinderlied gaan de kinderen met de leiding naar het Bonifatiushuis. Na de dienst keren ze weer terug in de kerk. In het magazine Kerknieuws of in de weekbrief kunt u lezen voor welke groepen er Kinderkerk is.

Diensten kunt u meekijken via www.kerkdienstgemist.nl of ons YouTube kanaal.

U kunt zich abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief voor de liturgie en andere mededelingen.

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u ons bellen of mailen. Zie de contactgegevens onder pastoraat

De erediensten vinden plaats in de Pieterskerk (Straatweg 59).

U bent van harte welkom om de dienst mee te maken.

ZONDAG 3 DECEMBER 2023 – Gezinsdienst
10.00 uur: Mw. Ds. M. de Goei-Jansma, Amersfoort
Collecten: 1. Kinderen in de knel Oeganda; 2. Wijkkas Pieterskerk
Liturgie voor deze dienst

ZONDAG 10 DECEMBER 2023 – Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint
Collecten: 1. Kinderen in de knel Myanmar; 2. Wijkkas Pieterskerk; 3. Avondmaal: Hospitium

ZONDAG 17 DECEMBER 2023
10.00 uur: Mw. Ds. H. Tarpeh-van Ittersum, Utrecht
16.00 uur: Kerstfeest Kinderkerk (in ‘Witte Kerkje’)
Collecten: 1. Binnenlands Diaconaat; 2. Wijkkas Pieterskerk

ZONDAG 24 DECEMBER 2023
10.00 uur: Ds. K. Hage, ‘s-Gravenzande
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas Pieterskerk
21.00 uur: Ds. F.E. Schneider – Kerstnachtdienst
Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Stichtse Vecht; 2. Wijkkas Pieterskerk

MAANDAG 25 DECEMBER 2023 – 1e Kerstdag
10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint
Collecten: 1. Kinderen in de knel; 2. Wijkkas Pieterskerk

ZONDAG 31 DECEMBER 2023 – Oudejaarsdag
10.00 uur: Mw. prop. mr. M.F. van Schoonhoven, Barneveld
18.30 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint (‘Witte Kerkje’) – Oudejaarsdienst
Collecten: 1. Diaconaal jaarproject; 2. Wijkkas Pieterskerk; 3. Extra collecte Wijkkas Pieterskerk

 

Weeksluitingen in de Driestroom

Predikanten en vrijwilligers verzorgen weeksluitingen in de Driestroom.
De bijeenkomst begint iedere vrijdagmiddag om 16.45 uur.
Vrijdag   1 december: Drs. M. Hekman-Klapwijk
Vrijdag   8 december: Pastor J. van Os
Vrijdag 15 december: Ds. F.E. Schneider
Vrijdag 22 december: Dhr. F. Vonk
Vrijdag 29 decemberr: Ds. B.W. Aarnoutse

Live meekijken of dienst terugluisteren

Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugkijken? Kijk dan via KerkTV of Youtube. – kanaal Pieterskerk Breukelen. Als de uitzending live is kunt u ook hieronder meekijken.

KerkTV is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht en de Vrienden van de Pieterskerk.

 

Bijzondere diensten

Heilige Doop

Het sacrament van de Heilige Doop wordt in onze wijk doorgaans bediend in een ochtenddienst. Ouders die hun kind willen laten dopen, verzoeken we contact met de predikant op te nemen. Daarna heeft u met onze predikant en een ouderling een doopgesprek.

Heilig Avondmaal

Het sacrament van het Heilig Avondmaal vieren we zes keer per jaar, zowel in de ochtend- als in de avonddienst. Op de zondag voorafgaande aan de viering is er voorbereiding en op de zondag zelf is er in de avonddienst dankzegging. Op de Avondmaalszondag vieren we gelijktijdig met de kerkdienst Avondmaal met bewoners van de Driestroom. We zijn gewoon het avondmaal lopend in een grote kring van verbondenheid te vieren. Ter plaatse krijgt u instructie.

Interieur Pieterskerk Breukelen, Avondmaalstafel

Bevestiging en inzegening van het huwelijk

De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk vraagt u aan bij de scriba van de kerkenraad. Aan de huwelijksinzegening gaat huwelijkscatechese vooraf. In één of meerdere gesprekken bespreken we dan samen het christelijke huwelijk. Ook bespreken we het huwelijksformulier, met bijbehorende vragen, evenals de kerkdienst. U dient ruim op tijd met de predikant te overleggen over datum en tijd van de huwelijksbevestiging.

Commissie Eredienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is het Eeuwigheidszondag. In de eredienst worden de overleden gemeenteleden herdacht van het afgelopen jaar. Deze dienst is altijd een ochtenddienst. Familieleden worden voor deze eredienst persoonlijk uitgenodigd.
Contactpersoon: Frans Vonk, tel. 06-53275596

Verder bereiden we nog een drietal themadiensten voor, soms aangevuld met een koor of extra muzikale begeleiding. Het thema wordt in nauwe samenspraak met de predikant die in deze dienst voorgaat vastgesteld.

De commissie bestaat uit: Reinier Hagoort en Frans Vonk.

Breukelen Zingt

Tweemaal per jaar (rond Pasen en Kerst) organiseert de wijkgemeente Pieterskerk samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje) Breukelen Zingt. Dit zijn bijeenkomsten met samenzang, koorzang begeleid door verschillende muziekinstrumenten en een kort meditatief moment. Deze uitvoeringen trekken altijd een volle kerk. Voor deze avonden vragen we een zangkoor uit de omgeving.

Op woensdag 29 maart 2023 a.s. om 20.00 uur is er weer een Breukelen Zingt. Medewerking zal worden verleend door het Chr. Gemengd Koor ‘Excelsior’ uit Kockengen onder leiding van dirigent Wim de Penning. Het prachtige en unieke Bätzorgel wordt bespeeld door Bert Elbertsen uit Ede en Kees de Bruin speelt op de piano. Ds. Frank Schneider heeft de leiding van deze avond en houdt een korte meditatie.

Deze muzikale avond staat in het teken van ‘Op weg naar Pasen’  met koor- en samenzang. Wilt u zingen, zing dan mee!  Zoals onze traditie is zingen we bekende melodieën. Ook voor deze avond staan er weer mooie liederen op het programma. Het belooft een fantastische avond te worden. Laat u verrassen en neem anderen mee. Samen zingen en luisteren in een sfeervolle kerk is heerlijk.
De ingang is aan de achterzijdeur van de kerk. Vanaf 19.30 uur is de deur open. Toegang is gratis. Om de kosten te bestrijden wordt een collecte gehouden. Wilt u gereden worden: neem dan contact op met Pieter Wijnen.

U allen bent van harte welkom! Een unieke gelegenheid om weer eens met elkaar te zingen.

Contactpersoon: Pieter Wijnen, tel. 0346-261837