Pieterskerk

Bonifatius verkondigde omstreeks 720 het christelijke geloof in Attingahem aan de Vecht (= Breukelen). Een daar aanwezige Friese godentempel (fanum) werd toen vermoedelijk door hem heringericht en gewijd als christelijk bedehuis. Zoals Bonifatius ook elders deed, wijdde hij dit godshuis aan Sint-Pieter (Petrus). Het gebouw stond toen iets meer naar het westen dan de huidige kerk, waarvan de toren staat op de plek waar in de Karolingische tijd het koor moet hebben gelegen.

Het oudste gebouw zal uit hout opgetrokken zijn geweest. Daarna stonden er achtereenvolgens drie stenen kerkgebouwen. De oudste delen van het huidige stenen gebouw (koor en transept) dateren uit de 15de eeuw en zijn over de fundamenten van de tweede stenen kerk heen gebouwd. De afmetingen van het tegenwoordige kerkgebouw zijn: koor 13 x 8 meter, schip 19,5 x 9,5 meter, dwarsschip 20 x 8 meter, hoogte kruin gewelf 13,5 meter. Lees verder bij:
http://www.reliwiki.nl/index.php/Breukelen,_Straatweg_59_-_Pieterskerk

De patronaatsrechten berustten bij de gerechtsheer van het Ronde Dorp van Breukelen (later Breukelen-Nijenrodesgerecht), met uitzondering van de 12de – eerste helft 16de eeuw, toen de proost van het Utrechtse Kapittel van Oudmunster dat recht eveneens claimde. Ten westen van de kerk lag een vrijthof.

Gideon Thomas Bätzorgel

In 1787 heeft Gideon Thomas Bätz het orgel gebouwd in de Pieterskerk. Indrukwekkend is de geschilderde Turkse kap, op de afscheiding tussen koor en schip. Hierbij valt de complexe decoratie aan weerszijden en aan de onderzijde van de kas in het niet. Meer informatie en een geluidsfragment is te vinden bij Utrecht Orgelland.

(Foto: © Jeroen Brouwer)

Het orgel heeft een grondige conserverende restauratie ondergaan en is op zaterdag 23 maart 2019 weer in gebruik genomen. Op zondag 24 maart werd voor het eerst na 10 maanden de gemeentezang weer begeleid.

Voor meer informatie over de restauratie en het orgel of een donatie kijkt u op www.vriendenvandepieterskerk.nl

Voor mogelijkheden om dkerk of het wijkgebouw te huren vindt u bovenaan deze pagina rechts de informatie.

Verhuur Pieterskerk

De Dorps- of Pieterskerk in Breukelen, Straatweg 59 Breukelen, heeft nog een authentiek interieur met een prachtig Bätzorgel. Een intiem orgelconcert, een zangdienst, uw huwelijk of een andere gelegenheid, u kunt de kerk hiervoor huren.

Meer informatie via de heer Kees Andreae op www.pknbreukelen.nl/verhuur/

interieur rouwborden Pieterskerk Breukelen

Misschien vindt u het ook leuk om met uw gasten een bezoek te brengen aan onze eeuwenoude dorpskerk? Dit kan natuurlijk tijdens de zondagse kerkdiensten en door de week na voorafgaande reservering. Het tarief voor een rondleiding is € 7,50 per persoon met een minimum van 75 euro, inclusief de gids. Eventueel kan ook een samenzang worden begeleid op het orgel, een concert worden gegeven of een lezing worden verzorgd. Voor reserveringen en nadere informatie neemt u contact op met de agendabeheerder de heer Kees Andreae via [email protected] of voor rondleidingen mevrouw Bertine Oosthoek via 06-28 52 88 88. De uitgebreide tarievenlijst vindt u hier.

Verhuur

U kunt het Bonifatiushuis, Kerkplein 18 te Breukelen huren. Er zijn diverse multifunctionele ruimtes beschikbaar, uitstekend geschikt voor uw vergadering, bijles of familiebijeenkomst. Het Bonifatiushuis is direct naast de kerk gelegen. Dit multifunctionele gebouw kunt u huren via dhr. Kees Andreae via [email protected].

Recent zijn de ruimtes in het Bonifatiushuis voorzien van nieuwe sfeerverlichting. Hierdoor zijn de zalen een stuk gezelliger geworden voor uw vergadering, bijeenkomst of feestje. Om te kunnen vergaderen zonder papier is er WIFI beschikbaar.

Het naast de Pieterskerk gelegen gebouw heeft als adres Kerkplein 18, 3621 BA te Breukelen.

De kerk is te vinden aan de Straatweg 59, 3621 BH te Breukelen. 

Wij vragen slechts een bescheiden vergoeding voor het gebruik van de diverse in grootte te variëren zalen.

In de ochtenden tot 10.00 uur heeft Saltro één ruimte in gebruik voor het afnemen van bloedonderzoek. Op de eerste verdieping is Sprekend Logopedie gevestigd.

Verhuur Bonifatiushuis

U kunt het Bonifatiushuis, Kerkplein 18 te Breukelen huren. Er zijn diverse multifunctionele ruimtes beschikbaar, uitstekend geschikt voor uw vergadering, bijles  of familiebijeenkomst. Lees meer.

Verhuur Pieterskerk


De Dorps- of Pieterskerk in Breukelen, Straatweg 59 te Breukelen, heeft nog een authentiek interieur met een prachtig Bätzorgel. Een intiem orgelconcert, een zangdienst, uw (burgerlijk) huwelijk, trouwplechtighied of een andere gelegenheid, u kunt de kerk hiervoor huren. Meer informatie via dhr. Kees Andreae via [email protected]. De kosten voor het gebruik van kerken en zalen

(Foto’s: © J.C. Brouwer)