De jeugdouderling vertelt over de activiteiten

Onze gemeente heeft kinderen en jeugd. Er is voor alle leeftijden een passende activiteit. In het menu vindt u per jeugdgroep meer informatie over de activiteiten in onze gemeente. Ook voor diegenen die niet naar de kerk gaan kan het leuk zijn om eens een kijkje te nemen bij de verschillende activiteiten. Van harte welkom!”

Jeugd

Het jeugdwerk heeft binnen onze wijkgemeente een belangrijke plaats. We willen dat de kinderen en jongeren zich thuis voelen. Bij alle activiteiten die we voor de jeugd organiseren proberen we hier aan bij te dragen. Of dit nu gaat om de kerkdienst, kindernevendienst of om een avond op de club, we willen de jeugd laten zien dat we om hen heen staan en er voor hen zijn. Bovenal willen we laten zien dat de jeugd zich bij de Here God thuis mag voelen.

De leiding van de diverse clubs spelen een belangrijke rol als het gaat om het contact met de kinderen, tieners en jongeren. Zij zien direct wat er bij de jeugd speelt en gaan op het niveau van het kind of de tiener gesprekken aan. Uiteraard is er op de clubs ruimte voor ontspanning en proberen we met elkaar leuke activiteiten te organiseren.
De jeugdouderling is aanspreekpunt voor al het jeugdwerk. Samen werken we aan de vorming van de jeugd in de gemeente, met name om de jeugd te bewaren bij en in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus.

‘Voel je thuis!’
Een blijvend thema voor al het kinder- en jeugdwerk. We zullen met z’n allen hier een bijdrage aan moeten leveren om ze voor te leven hoe goed en hoe mooi de relatie met onze Drie-enige Heer is. We houden vast aan de belofte van God die ons allereerst een teken en zegel voor de kinderen geeft bij de Heilige Doop. We dragen er ook zorg voor dat kinderen van buiten de kerk ons kunnen zien en een plek bij ons kunnen vinden. We hopen van harte dat we als gemeente samen met de jeugd in deze relatie mogen groeien.

Catechisaties

Informatie over de catechisaties (alle leeftijden) in verband met tijden e.d., zie onder de rubriek Vorming en Toerusting.

Crèche

Kinderen tussen de 0 en 4 jaar zijn tijdens de morgendienst van harte welkom in het Witte kerkje, daar is een gezamenlijke oppasdienst. Ouders kunnen vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst de kinderen brengen, u heeft dan nog alle tijd om naar de Pieterskerk te wandelen.

Kinderkerk

Elke zondag is er een kindernevendienst voor kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens de kerkdienst. Na het kindermoment gaan de kinderen naar hun eigen bijeenkomst in het Bonifatiushuis. De methode die gebruikt wordt is: Bijbel basics.
Op zondag voor Kerst is er een Kerstfeestviering om 16.00 uur. Dit is een bijzonder moment waar de kinderen hun talent bij het Kerstspel laten zien. Hoe het deze keer gaat met de hoeveelheid mensen in de kerk vanwege de corona, dat laten wij u vroeg genoeg weten. Houd ook de berichtgeving in Kerknieuws in de gaten.
Aan het einde van het seizoen is er een overstapdienst voor de kinderen die naar de middelbare school gaan en de laatste zondag voor de zomervakantie sluiten we het seizoen af met een speciaal thema.

Contactpersoon: Corina Zagt, tel. 06-24 965 593

Jeugdvereniging (JV)

Samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje) organiseren wij de jeugdvereniging, kortweg de JV. De JV is voor de leeftijd van 12 t/m ongeveer 16 jaar. Negen zaterdagavonden in het seizoen is er een gezellige avond in de zogenoemde ‘Bovenkamer’ in Breukelen. De avonden starten met een inloop om 17.30 uur. Dan wordt er samen gegeten, soms zelf klaar gemaakt, soms van te voren gekookt of gebakken door ouders. Na de gezamenlijke maaltijd worden er activiteiten gehouden. De ene keer een sportieve (bijv. bowlen, karten of zaalvoetbal) de andere keer een filmavond. Soms een bespreking over een actueel onderwerp wat we dan betrekken op de Bijbel. Kortom: ruimte voor ontspanning, elkaar ontmoeten, discussie en iets om over na te denken. Het is ook leuk voor jongeren die niet naar de kerk komen om deze avonden te bezoeken. Neem gerust eens een vriend of vriendin mee!

Locatie: De Bovenkamer, Poeldijk 9 te Breukelen
Tijd: inloop tussen 17.30 en 18.00 uur

Zit jij op de middelbare school of ben je nog onder de 18 jaar en volg je een vervolgopleiding?  Kom een keer de sfeer proeven en laat vooraf via de jeugdcoordinatoren weten dat je wilt komen.
Groetjes, de leiding