Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

In de maand juli vinden alle ochtenddiensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten zijn gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Kerk in het 'Witte Kerkje', Dillenburgstraat 8

ZONDAG 22 JULI 2018
10.00 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist
18.30 uur: Ds. J.M. Mudde, Haarlem
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas
Autodienst: Mw. N. Takke, tel. 06 - 17 280 139

ZONDAG 29 JULI 2018
10.00 uur: Ds. G. Fredrikze, Ermelo
18.30 uur: Dr. K.W. de Jong, Woerden
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 
Vrijdag 20 juli, 16.45 uur: Dhr. F. Langeraar
Vrijdag 27 juli, 16.45 uur: Dhr. W. Smit
Vrijdag   3 augustus, 16.45 uur: Dhr. H.C.J. Hendriks
Vrijdag 10 augustus, 16.45 uur: Zr. M. Raassen
Vrijdag 17 augustus, 16.45 uur: Mw. L. van den Hoven
Vrijdag 24 augustus, 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm
Vrijdag 31 augustus, 16.45 uur: Mw. D. van Muiswinkel-Oussoren

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl