Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

In de maand januari vinden alle ochtenddiensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten zijn gezamenlijk met en in de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje), Dillenburgstraat 8

ZONDAG 27 JANUARI 2019
10.00 uur: Ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort
18.30 uur: Ds. M. Rietkerk, Utrecht
Collecten: 1. HGJB; 2. Wijkkas; 3. Extra wijkkas
Autodienst: Dhr. P. Wijnen, tel. 03462-261837

ZONDAG 3 FEBRUARI 2019
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Werelddiaconaat; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. W.H. Frericks, tel. 0346-263422

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. P. van Dolderen, Almere
Collecten: 1. Kindertehuis in Sukabumi, West-Java; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. H.J. van Schaik, tel. 0346-822278

ZONDAG 17 FEBRUARI 2019
10.00 uur: Ds. J.P. van Ark, Wapenveld
18.30 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Kerk in Actie: Noodhulp; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294-231553

ZONDAG 24 FEBRUARI 2019
10.00 uur: Cand. E. Jonker, De Bilt
18.30 uur: Br. H. Reitsema (l'Abri)
Collecten: 1. Confessionele Vereniging; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. S.E. van der Wilt, tel. 0346-262103

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 25 januari, 16.45 uur: Mw. L. van den Hoven
Vrijdag   1 februari, 16.45 uur: Dhr. A. Fijan
Vrijdag   8 februari, 16.45 uur: Ds. H.H. Schorren, viering Heilig Avondmaal
Vrijdag 15 februari, 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm
Vrijdag 22 februari, 16.45 uur: Dhr. W. Smit

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl