Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

In de maand november vinden de ochtenddiensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten zijn gezamenlijk met en in de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje), Dillenburgstraat 8

 

ZONDAG 25 NOVEMBER 2018 - Laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur: Ds. K. Hage, Gedachtenisdienst
18.30 uur: Ds. F.H. Blokhuis, Nieuwegein
Collecten: 1. Eigen gemeentewerk; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294-231553

ZONDAG 2 DECEMBER 2018 - 1e Advent
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. E. Agterhuis, Heinenoord
Collecten: 1. IZB; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. S.E. van der Wilt, tel. 0346-262103

ZONDAG 9 DECEMBER 2018 - 2e Advent
10.00 uur: Ds. K. Hage, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. K. Hage, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Pastoraat; 2. Wijkkas; 3. Avondmaal: Hospitium
Autodienst: Dhr. W.H. Frericks, tel. 0346-263422

ZONDAG 16 DECEMBER 2018 - 3e Advent
10.00 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist
18.30 uur: Ds. G.J. Codée, Maarssen
Collecten: 1. Kindertehuis Sukabumi, West-Java, Indonesië; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. H.J. van Schaik, tel. 0346-822278

ZONDAG 23 DECEMBER 2018 - 4e Advent
10.00 uur: Ds. K. Hage
16.00 uur: Kinderkerstfeest
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas
Autodienst: 's morgens Dhr. K. de Jong, tel. 06-44 123 842
's avonds Dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294-231553

MAANDAG 24 DECEMBER 2018 - Kerstnachtdienst
21.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Project Kerstnachtdienst; 2. Wijkkas
Autodienst: Mw. N. Takke, tel. 06 - 17 280 139

DINSDAG 25 DECEMBER 2018 - 1e Kerstdag
10.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Kerk in Actie: Kinderen in de knel; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294-231553

ZONDAG 30 DECEMBER 2018
10.00 uur: Ds. H. Dekker, Marken
18.30 uur: Ds. N. Geertsema, Lisse
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas; 3. Extra collecte Wijkkas
Autodienst: Dhr. S.E. van der Wilt, tel. 0346-262103

MAANDAG 31 DECEMBER 2018 - Oudjaar
19.30 uur: Ds. F.E. Schneider
Collecten: 1. Leger des Heils; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM 
Vrijdag 23 november, 16.45 uur: Ds. K. Hage
Vrijdag 30 november, 16.45 uur: Dhr. A. Fijan
Vrijdag   7 december, 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm
Vrijdag 14 december, 16.45 uur: Ds. F.E. Schneider
Vrijdag 21 december, 16.45 uur: Ds. H.H. Schorren
Vrijdag 28 december, 16.45 uur: Pastor J. van Os

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl