Pieterskerk volledig online en weekbrief

Van de voorzitters van de kerkenraden van de Pieterskerk en de Pauluskerk: 

Afgelopen maandagavond hebben velen de toespraak van minister president Rutten gezien en gehoord. Extra beperkingen zijn noodzakelijk in de strijd tegen het coronavirus. Ook wij; de wijkgemeente Pauluskerk en de wijkgemeente Pieterskerk ontkomen er niet aan om activiteiten in te perken. Afgelopen dinsdagavond is er overleg geweest met de kerkenraadsleden van beide wijkgemeenten en in stemming met de NGK. Hoewel geplande kerkdiensten onder de huidige omstandigheden en de geldende afspraken door kunnen gaan, hebben de kerkenraden besloten om de kerkdiensten zonder de aanwezigheid van gemeenteleden plaats te laten vinden. Dus wel in aanwezigheid van dienstdoende predikant, ambtsdragers en degene die een rol in de dienst hebben. Dit is ook het dringende advies vanuit de regering en de PKN. De diensten zijn natuurlijk online te volgen. En natuurlijk zijn wij blij dat in beide kerkgebouwen de apparatuur daarvoor aanwezig is.

 Wij zijn ons ervan bewust dat het zeker in deze tijd het een groot gemis is om niet bij elkaar te kunnen komen, te zingen, kortom kerkdiensten te vieren zoals wij gewend zijn. Ook is het voor ons allen een teleurstelling dat activiteiten waar veel voorbereiding aan vast zitten door deze onvoorspelbare ziekte niet plaats kunnen vinden. Het is dan ook moeilijk om de motivatie op te brengen om toch maar weer aan iets nieuws te beginnen en daar plannen voor het komende jaar te maken. Zeker gaan we de komende weken online of via YouTube meer Pauluskerk en Pieterskerk kunnen zijn. We hebben al enkele mensen bereid gevonden om de communicatie van de gemeenten verder uit te bouwen. Dus wie weet. De inzet van vele gemeenteleden bij vele activiteiten verrast ons regelmatig in positieve zin. En het maakt dan ook niet uit hoeveel werk je verzet. Teresa van Avila heeft het zo gezegd: ‘De Heer kijkt niet zo zeer naar de grootsheid van onze daden, maar veeleer naar de liefde waarmee we ze doen.’ Samen vormen we rondom de Paulus- en de Pieterskerk de gemeente van Christus, ook in 2021. Wij spreken de wens uit dat wij het licht van Kerst ook komend jaar kunnen blijven zien. Wij wensen u allen goede kerstdagen en een gezegend 2021 toe. 

Dick Oosthoek, voorzitter van de kerkenraad Pieterskerk
Andries van Gijn, voorzitter van de kerkenraad Pauluskerk

Weekbrief 20 december