Nieuwe predikant

Ds Rodenburg Splint

Mededeling over een nieuwe predikant voor wijkgemeente Pieterskerk.
Het is met blijdschap en dankbaarheid dat de kerkenraad u het volgende mee kan delen.


In de vergadering van de kerkenraad van maandag 15 mei j.l. is besloten ds. Mariëlle Rodenburg-Splint aan de Algemene Kerkenraad (AK) voor te stellen als de nieuwe predikant van wijkgemeente Pieterskerk te Breukelen. De AK heeft hiermee ingestemd in haar vergadering van maandag 22 mei jl.

De beroepingscommissie en de kerkenraad zijn verheugd in ds. Rodenburg een predikant gevonden te hebben die zich laat leiden door Gods woord en van harte naar onze wijkgemeente komt.

Ds. Rodenburg zal in de dienst van zondag 4 juni 2023 voorgaan. Daarna is de gemeente in de
gelegenheid kennis met haar en haar echtgenoot te maken. Daarover wordt u later in de Weekbrief nog verder geïnformeerd.

Ds Rodenburg is nu nog actief als Geestelijk Verzorger bij Lentis in Groningen.