Nieuwe predikant, welkom

ds. M. Rodenburg Splint

Mededeling over een nieuwe predikant voor wijkgemeente Pieterskerk.
Het is met blijdschap en dankbaarheid dat de kerkenraad u het volgende mee kan delen.

In de vergadering van de kerkenraad van maandag 15 mei j.l. is besloten ds. Mariëlle Rodenburg-Splint aan de Algemene Kerkenraad (AK) voor te stellen als de nieuwe predikant van wijkgemeente Pieterskerk te Breukelen. De AK heeft hiermee ingestemd in haar vergadering van maandag 22 mei jl.

De beroepingscommissie en de kerkenraad zijn verheugd in ds. Rodenburg een predikant gevonden te hebben die zich laat leiden door Gods woord en van harte naar onze wijkgemeente komt.

Ds. Rodenburg is nu nog actief als Geestelijk Verzorger bij Lentis in Groningen.

Op zondag 27 augustus om 14:30 uur hoopt ds. M. Rodenburg-Splint aan onze gemeente verbonden te worden door ds. Th. Wegman.
U bent van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Meer informatie