Beroepingswerk, beleid en profielschets

Na het beroep van Ds K. Hage naar de dorpskerk in ‘s-Gravenzande mag de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk op zoek naar een nieuwe herder en leraar. Om te kunnen starten met het beroepen van een nieuwe predikant moeten er eerst voorbereidingen worden getroffen. In de afgelopen maanden heeft de kerkenraad en gemeenteleden zich gebogen over een nieuwe beleidsplan en daarbij behorende profielschets. Beiden documenten zijn vastgesteld. De Classis Utrecht heeft inmiddels toestemming verleend voor het mogen beroepen van een predikant voor 0,65 FTE. De volgende stap is dat in januari de kerkenraad een gesprek heeft met de leden van de beroepingscommissie, waarna zij aan de slag kunnen. Een boeiende periode breekt dan aan, waarin gehoord gaat worden en gesproken met potentiële kandidaten. We zoeken nog één gemeentelid uit de groep onder de 30 jaar die in de commissie wil plaatsnemen. Meer informatie bij de scriba of Jeroen van Scherpenzeel.