Wij zoeken een predikant

De Protestantse wijkgemeente Pieterskerk te Breukelen zoekt een predikant voor maximaal 28 uur.

Wij zijn op zoek naar een bevlogen predikant die vanuit zijn of haar persoonlijk geloof in Jezus Christus onze gemeente op een eigentijdse manier wil toerusten, verbinden en opbouwen. Geroepen door God weet de predikant de bijbel op inspirerende wijze uit te leggen in de eredienst met aandacht voor een passende liturgie. Zij of hij communiceert goed, heeft interesse in jongeren en weet aan te sluiten bij hun belevingswereld.

De Pieterskerk is een confessionele wijkgemeente die betrokken is op onze dorpsgemeenschap. Ontmoeting speelt een belangrijke rol binnen de wijkgemeente.

We geven samen vorm aan geloofsopbouw en werken samen met onze andere Protestantse wijkgemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk.

De sluitingsdatum van deze advertentie is 3 april 2023.

Meer informatie

De Beroepingscommissie is inmiddels aan de slag met het verzamelen van namen. Mocht u namen weten van predikanten of zelf belangstelling hebben. Schroom niet de commissie een bericht te sturen met uw motivatie. U kunt ook contact opnemen met Noortje Mur, tevens voorzitter beroepingscommissie (tel: (06) 42 49 63 20) of [email protected].

Het nieuwe beleidsplan en daarbij behorende profielschets zijn op de website Pieterskerk.info te lezen evenals de plaatselijke regeling,