Kerkenraad

De kerkenraad van onze gemeente bestaat uit de volgende personen:

Predikant:

 • Ds. K. Hage, Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-261565,
  e-mail: [email protected]


Scriba:

Ouderlingen:

 • Mevr. L.H.A. Wijnen-de Haan, tel. 0346-261837
 • Dhr. J. van Scherpenzeel, tel. 06-18397837
 • Mevr. R. van der Wilt-van den Berg, tel. 0346-262103
 • 1 vacature


Jeugdouderling:

 • Mevr. M. Versloot-Koekoek, tel. 06-14714293


Diakenen:

 • Dhr. J.R. Korver, tel. 06-11403535
 • Mevr. H.G.B. Vink, tel. 06-40516921
 • Dhr. F. Atsma, tel. 06-16924549
 • 1 vacature


Kerkrentmeesters:

 • Dhr. J. Winkel, tel. 0346-241144
 • Dhr. D.C.A. Oosthoek (voorzitter kerkenraad), tel. 0346-266942
 • Mevr. J. Smit-van Eijk
 • 1 vacature