Ik wil graag geld overmaken

Fijn dat u geld wilt doneren aan de kerk. Er zijn verschillende doelen waaraan u kunt schenken. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Onderstaand vind u de rekeningnummers:

Kerk:  NL16 INGB 0000 3103 26 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Breukelen

Kollektemunten bestellen: u kunt geld overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes 10 groene (à € 20) en/of 20 witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst bij een kerkrentmeester

Kerkbalans:  NL 84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen inz kerkbalans

Diaconie: NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Zendingscommissie: NL81 INGB 0003 0881 09 t.n.v. Zendingscie Pieterskerk

Kerknieuws: NL51 RABO 0310 6764 60 € 20 t.n.v. St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen
Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692
email: [email protected]

Vrienden van de Pieterskerk
Rietland 9, 3621 GZ Breukekel, Frans Vonk
NL27  RABO 0324 2763 89 op naam van Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen, meer informatie ook over het orgel op www.vriendenvandepieterskerk.nl