Welkom

bij de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk (Breukelen). Wij zijn verbonden aan de PKN gemeente van Breukelen en we voelen ons verbonden met de modaliteit Confessioneel/Gereformeerde Bond. Lees verder

Privacy statement
Download ons Privacy Statement van de Protestantse Gemeente Breukelen.

20-07-2019
Download het laatste Kerknieuws (pdf). Dit nummer bijft 3 maanden beschikbaar.
01-06-2019
Op 23 maart jl. was een volle Pieterskerk getuige van de overdracht van het Gideon Thomas Bätzorgel door orgelbouwer Hans van Rossum uit Wijk en Aalburg aan Jan van Winkel, als vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de provincie Utrecht, installeerde drie balgentreders: Kees de Jong als projectleider restauratie, Ds Krijn Hage als voorzitter van de algemene kerkenraad en Jan Winkel namens het CvK. Zij konden daarop aan de slag om de luchtvoorziening op gang te brengen, zodat de organisten Wim Diepenhorst en Jan Pieter Karman konden spelen. Onderwijl vertelde orgeladviseur Jaap Jan Steensma over de historie en restauratie van het orgel. De gasten kregen het vernieuwde orgel in alle registers te horen. Een ware belevenis.Op zondag 24 maart heeft Ds Hage aan de hand van de liturgie van de dienst, die in 1787 werd gehouden, de eredienst ingevuld. Nu konden onze gemeenteleden horen en God lof zingen bij het nieuwe geluid. De toon is iets lager dan de afgelopen eeuw en daardoor is het makkelijker zingen. Dat konden we horen. In beide bijeenkomsten zijn ook alle vrijwilligers bedankt, die hand- en spandiensten hebben geleverd tijdens de restauratie en de afgelopen tijd. Ook op deze wijze kunnen we de onderlinge banden verstevigen en zo de kerk aan meer mensen tonen en hopelijk mag dit vrucht dragen. Wat rest is nog de verantwoording afleggen naar alle subsidiegevers.Inmiddels is het boekje over de restauratie ook afgerond. Het is een kleurrijk geheel geworden met een stukje geschiedenis van de Pieterskerk en de schenking en aankoop van het Bätzorgel in 1787. De gehele restauratie wordt uitvoerig beschreven en de vele kleurenfoto's geven hier een indruk van.Het boekwerkje Gideon Thomas Bätzorgel historie en restauratie in woord en beeld kunt u bestellen via de website van de Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen (www.vriendenvandepieterskerk.nl). Het kost € 10,00 op te halen in Breukelen en € 13,95 voor verzending per post. Graag vooraf betalen door uw bijdrage over te maken op NL27 RABO 0324 2763 89 t.n.v. Stichting Vrienden van de Pieterskerk. Wees er snel bij, want de oplage is beperkt!