Welkom

bij de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk (Breukelen). Wij zijn verbonden aan de PKN gemeente van Breukelen en we voelen ons verbonden met de modaliteit Confessioneel/Gereformeerde Bond. Lees verder

Privacy statement
Download ons Privacy Statement van de Protestantse Gemeente Breukelen.

21-02-2019
Download het laatste Kerknieuws (pdf). Dit nummer blijft 3 maanden beschikbaar.
14-01-2019
Als kerk willen we een plek zijn waar iedereen terecht kan. We komen er samen om te bidden, te zingen onder begeleiding van ons prachtige Bätz-orgel en te luisteren naar Gods Woord. In de kerk is er ruimte voor vreugde en verdriet. Om dit te bekostigen vragen we onze leden om een financiële bijdrage zodat we voor iedereen in Breukelen en daarbuiten er kunnen zijn, dat is de actie Kerkbalans. Op 19 januari 2019 om 11.00 uur werden daarom de klokken van de kerken in Breukelen geluid. Een betekenisvol 2019Ook voor het komende jaar hebben we volop plannen om van betekenis te zijn met het thema ‘Het goede leven’. Onze wijkpredikant ds Hage is met vele vrijwilligers actief. Op zondag en feestdagen zijn er de diensten waarin en waarna we elkaar ontmoeten tijdens het koffiedrinken. Op speciale momenten is de kerk er ook voor u rondom trouw, rouw, doop of gewoon even samen zijn in de stilte van de kerk. Daarnaast organiseren we allerlei activiteiten: open maaltijden, een bezinningsavond over de zorg, contactavonden over de betekenis van werk, gesprekskringen, catechese, ruimte voor de voedselbank, open monumentendag, lichtjesavond en Breukelen zingt. Ook op andere momenten is de kerk er, bijvoorbeeld om de bewoners van ’t Heycop op te vangen tijdens de brand. Geeft u om de kerk, steun ook met een financiële bijdrageOnze gemeenschap bestaat uit zo’n 300 leden. U zult begrijpen dat het een kleine groep is om zoveel activiteiten en een monumentaal gebouw in stand te houden. Alle bedragen, groot en klein, helpen. De kerk dat zijn wij samen, alleen zo kunnen we de deuren open zetten voor iedereen. Doet u mee? U kunt doneren door een bedrag over te maken naar de Pieterskerk: NL16 INGB 0000 3103 26 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. 'gift wijkgemeente Pieterskerk'.Alleen de instandhouding van het gebouw ondersteunen?Geeft u dan een donatie aan Vrienden van de Pieterskerk NL27  RABO 0324 2763 89 op naam van Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen.Meer informatie - ook over de onderhanden zijnde restauratie van het orgel  - kunt u vinden op www.vriendenvandepieterskerk.nl Wij danken u hartelijk voor uw steun! Met vriendelijke groet,Dick Oosthoek, voorzitter kerkenraad Krijn Hage, predikantDe deuren van de kerk staan open, ook voor u! Kunt u onze hulp gebruiken, of zou u graag eens in gesprek gaan? Neem dan contact op met ds Hage via 0346-261565 of [email protected] gebruiken wij uw bijdrage in 2019?In onderstaande tabel kunt u zien hoe wij uw geld in 2019 verwachten te besteden. Rechts van deze kolom vindt u de begroting over 2018 en de werkelijke kosten over 2017. Wij hopen dat u zo enig inzicht krijgt in de verschillende bestedingsdoelen.De kosten om samen gemeente te kunnen vormen zijn hoger dan de opbrengsten. We komen bijna 12.000 euro tekort en verder besparen is niet mogelijk. We hopen het tekort te verlagen en vragen of u uw bijdrage - indien mogelijk met bijv. € 10,00 per maand - te willen verhogen. Elke extra euro die u geeft komt ten goede aan onze wijkgemeente.Mocht u ideeën hebben om ons werk te ondersteunen of de kerk in uw erfenis op te nemen, dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Wij zien uit naar uw toezegging voor het jaar 2019.Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de rubriek 'Financieel bijdragen'.  In onderstaande tabel kunt u zien hoe wij uw geld in 2019 verwachten te besteden. Rechts van deze kolom vindt u de begroting over 2018 en de werkelijke kosten over 2017. Wij hopen dat u zo enig inzicht krijgt in de verschillende bestedingsdoelen.