Ik wil graag geld overmaken

Fijn dat u geld wilt doneren aan de kerk. Er zijn verschillende doelen waaraan u kunt schenken. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Onderstaand vind u de rekeningnummers:

Kerk:  NL16 INGB 0000 3103 26 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Breukelen

Kollektemunten bestellen: u kunt geld overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 16) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst bij een kerkrentmeester

Kerkbalans:  NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09 t.n.v. Zendingscie Pieterskerk

Kerknieuws: NL51 RABO 0310 6764 60 Kostprijzen: € 20; voor postabonnees € 30 t.n.v. St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen
Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692
email: m.davids@ sdivad.nl